Matglanswespbij
(Nomada similis)
Kenmerken: achterlijf voornamelijk rood, kop en borststuk zwart.
Lengte: vr 8-9; mm 9-19 mm
zeldzaam
 
Volledige tekst en foto's
 
 
 
 
 
 
Kenmerken: achterlijf voornamelijk rood, kop en borststuk zwart. Borststuk groef gepunteerd en met glanzende tussenruimte; de voorste helft van het eerste tergiet zwart, de andere tergieten vooraan met een zwarte band; mannetje met geelwitte vlekken.
Vliegperiode: mei-juni.
Habitat: schraal grasland en heidevelden
Bloembezoek: naar Westrich (1989) muizenoor, tormentil, zandblauwtje.
Voorkomen in Nederland: zeldzaam.
Beheer: successie voorkomen.
 
Matglanswespbij (m)
 
Plaat