Vliegperiode volgt
Deze pagina wordt omgevormd
Geeltipje
Nomada sheppardana
zeer kleine donker gekleurde wespbijen
Lengte: v 4-7 mm; m 4-6 mm.
vrij algemeen in het oostelijk deel van Nederland
Koekoeksbij bij: groebijen.
Volledige tekst
Verantwoording
Foto's
Plaat
Vrouwtje
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: mesonotum  (bovenkant borststuk) dicht gepuncteerd, achteraan met duidelijke, glanzende tussenruimtes;  kop zwart, met rood gekleurde delen: onder meer de oogomranding;  antenne aan de bovenkant donker, laatste lid geelrood; kopen borststuk van boven spaarzaam, kort geelbruin behaard; zijkant borststuk met opvallende, sneeuwwitte haarvlek;  borststuk zwart, met rood gekleurde delen; achterlijf bruinrood, tergieten vooraan en achteraan donker; 2e en 3e tergiet soms gele zijvlekken; achterlijf glad, sterk glanzend;  poten roodbruin.; lengte 4-7 mm.
Mannetje: kop en borststuk minder  dicht gepuncteerd, kop bovenop en borststuk achteraan met duidelijke, glanzende tussenruimtes;  kop zwart, met roodgele delen; antenne vanaf 3e lid roodbruin aan de onderkant, bovenkant zwartbruin; kop en borststuk boven roodbruin behaard; gezicht aanliggend behaard;  zijkant borststuk met afstaande witte  beharing; borststuk zwart, de voorkant boven (pronotum) geelrood; achterlijf bruinzwart, (1e)  2e – 5e tergiet; het 6e tergiet  met smalle, gele bandpoten zwartbruin.; lengte 4-6 mm.
Vliegperiode: vliegt in twee generaties: april-juni en juli-augustus
Bloembezoek: slechts waarneming op gewoon biggenkruid; volgens Westrich (1989) ook op grote muur en madeliefje.
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen in het oostelijk deel van Nederland, daarbuiten zeldzamer
Koekoeksbijen: groefbijen (Lasioglossum-soorten op, zoals Lasioglossum nitidiusculum, L sexstrigatum)
 
Geeltipje - Nomada sheppardana (vr) Terug
 
 
 
Geeltipje - Nomada sheppardana (vr)- (foto's http://tinyurl.com/7ptc4m9 Terug
 
Geeltipje - Nomada sheppardana (vr)- (foto's http://tinyurl.com/7ptc4m9 Terug