Sierlijke wespbij
Nomada panzeri
Lengte: vr 7-11 mm; m 6-11 mm.
vrij algemeen, maar in de kustprovincies zeldzamer.
Drachtplanten: allerlei planten; zelf verzameld op fluitenkruid en talrijk gezien op bosbes. .
Een koekoeksbij; gastheren zijn onder meer:
Andrena fulva en A. laponica
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtjes
Mannetjes
Vrouwtjes
 
Habitats: zeer gevarieerd onder meer in bossen, langs bosranden in en langs stedelijk beplantingen.
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Kenmerken Sierlijke wespbij - Nomada panzeri ---- De kleurpatronen zijn sterk variabel
Vrouwtje 7-11 mm; 12 antenneleden Mannetje 6-11 mm; 13 antenneleden
Kop Groetendeels zwart; bruinrood zijn: genae (wangen), kaken, labrum, clypeus met daarboven een vlek, brede rand om het facetoog dit op de kop min of meer is verbreed
Grotendeels zwart, geel gekleurd zijn: genae (wangen), kaken, , labrum; geel is ook onderrand van de clypeus die soms als een rand langs het facet oog doorloopt tot aan de antenne-inplant. Geen rand om het facetoog.
Antenne Meestal volledig bruinrood, de bovenkant van de eerste leden soms zwart; 3e antennelid duidelijk korter dan het 4e, de middelste antenneleden ongeveer even lang als breed. Bruinrood, aan de bovenkant gedeelte zwart; scapus soms zwart aan de onderkant; 3e antennelid ongeveer half zo lang als het 4e
Beharing Kop en borststuk kort afstaand, bruingeel behaard; clypeus en labrum met zwarte, afstaande haren. Kop en borststuk kort afstaand, bruingeel behaard.
Borststuk Basiskleur zwart; bruinrood gekleurd zijn: pronotum, calli, tegulae, scutellum, postscutellum, vlekken op propodeum; zijkant (mesopleurum) en bovenkant borststuk ( mesonotum) met vier bruinrode strepen. Basiskleur zwart tegulae en calli bruinrood; scutellum soms met twee rode vlekjes.
Achterlijf Basiskleur bruinrood; tergieten vooraan met een zwarte band of met vlekken; 2e en 3e tergiet met gele zijvlekken, op 2e naar het midden sterk toegespitst; 4e en 5e tergiet met een gele middenvlek, die op het 4e tergiet 4 vaak is onderbroken. Basiskleur bruinrood; tergieten voor en achter vaak zwart. 2e en 3e tergiet met gele zijvlekken en het 4e-6e tergiet met gele band of middenvlek.
Poten Bruinrood, femora en tibiae vaak zwart gevlekt; tibia 3 met vier tot zes ongelijke, puntige doorntjes. Poten bruinrood, femora en tibiae zwart gevlekt; tibia 2 met lange afstaande beharing (zo lang als de dikte van de femur); femur 3 aan de onderkant grotendeels met langere, witte beharing.
 
Sierlijke wespbij Terug
Basiskleur kop zwart; bruinrood zijn: genae (wangen) 1, kaken, labrum, clypeus met daarboven een vlek, brede rand 2 om het facetoog dit op de kop min of meer is verbreed.
Basiskleur borststuk zwart; bruinrood gekleurd zijn: pronotum 3, calli 4 , tegulae5, scutellum 6, postscutellum, vlekken op propodeum; zijkant (mesopleurum)7 en bovenkant borststuk ( mesonotum) met vier bruinrode strepen.
 
Sierlijke wespbij - Nomada panzeri (vr) Terug
Een rode kaak. een deel van de clypeusrand en de rode rand om het facetoog zijn hier goed zichtbaar.  
 
Sierlijke wespbij Terug
 
Sierlijke wespbij (vr) De 4 bruinrode strepen op het borststuk zijn zichtbaar Terug
 
Sierlijke wespbij (v) - (foto http://www.bertusvanrooijen.nl) Terug
 
Sierlijke wespbij (v) - (foto http://www.bertusvanrooijen.nl) Terug
 
Sierlijke wespbij - (m) - (foto http://www.insects.fi/Hymenoptera/Apidae/Nomada) Terug
 
Sierlijke wespbij (m) - (foto van http://www.insects.fi/Hymenoptera/Apidae/Nomada) Terug
 
Sierlijke wespbij (m) Terug
 
Bosbesbij - Andrena laponica Terug
 
Vosje - Andrena fulva Terug