Donkere wespbij
Nomada marshamella
Lengte: vr 8-14 mm; m 8-13 mm
In het grootste deel van het land algemeen.
Drachtplanten; allerlei soorten onder meer: fluitenkruid, spaanse aak, wilg.
Koekoeksbij; waarschijnlijke gastheren zijn:
Andrena carantonica, - A.nigroaenea.
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Plaat
Vrouwtjes
wildbienen
Habitat: zie bij gastheren; in stedelijk gebied zelf verzameld in bermen, grasland, dijktaluds, randen van beplantingen, spoorbermen en tussen ruigte.
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Kenmerkendonkere wespbij - Nomada marshamella
Vrouwtje 8-14 mm; 12 antenneleden Mannetje 8-13 mm; 13 antenneleden
Kop Grotendeeld zwart; rood/roodgeelachtig gekleurd zijn: zwart, met rood(-geel) gekleurde delen: wangen (genae), kaken, labrum, onderrand van clypeus, antennen, een vlek op de schedel naast de oogrand. Einde kaken zonder tanden (niet ingekeept) Verschil vr.: zonder vlekken naast de oogrand.
Antenne 3e en 4e antennelid  ongeveer even lang Verschil vr.: grotendeels rood, onderkant scapus geel,
bovenkant antenne voor de helft of meer zwart; het 3e antennelid ca. een vierde korter het 4e.
Beharing Kop en thorax  roodachtig behaard
Borststuk Grotendeels zwart, geel(achtig) gekleurd zijn: pronotum, calli, twee vlekken op scutellum (die zelden rood zijn); roodachtig gekleurd zijn: tegulae. Verschil vr.: scutellum soms zwart; tegulae meestal rood,
zelden geel.
Achterlijf Basiskleur zwart; banden geel - geelachtig; met gele banden; de banden op 1e en 2e tergiet meestal en op de 3e tergiet soms onderbroken, de doorlopende banden zijn in het midden versmald; de band op het 1e tergiet kan soms ontbreken. Verschil vr.: gele banden 2e en 3e tergiet vaak onderbroken; 1e tergiet helemaal zwart of met twee kleine, gele vlekken.
Poten Rood, femora basaal zwart. Rand tibia 3 met een rij lichte doorntjes. Verschil vr.: tibiae vaak zwart gevlekt.
 
Donkere wespbij - Nomada marshamella (vr) Terug
 
Foto rechts: scutellum met twee gele vlekken; de banden van het 1e en 2e tergiet zijn duidelijk onderbroken.
Foto linksboven onder vleugelbasis met gele vlek (callus).
Foto linksonder: labrum, onderkant clypeus en kaken geelrood/roodachtig.
 
 
Donkere wespbij - Nomada marshamella (vr) (foto van http://www.insects.fi/Hymenoptera/Apidae/Nomada) Terug
 
Donkere wespbij - Nomada marshamella (vr)(foto van Wikipedia commons) Terug
 
Enkele kenmerken donkere wespbij (vr) Terug
1. kop en borststuk kort afstaand behaard.
2. callus (calli) geel
3. tegulae roodachtig
4. pronotum aan beide kanten geel
5. scutellum met 2 gele vlekken
6. bruinrode vlek boven facetoog
3e en 4e antennelid ca. even lang
 
 
 
 
Rand tibia 3 met een rij lichte doorntjes
 
Meidoornzandbij - Andrena carantonica Terug
 
Zwartbronzen zandbij - Andrena nigroaenea Terug