Gewone wespbij
Nomada flava
Lengte: vr 8-12 mm; m 8-13 mm
Algemeen in het oostelijk gedeelte van het land; vrij algemeen in de westelijke helft; in de meeste zeekleigebieden vrij zeldzaam.
Drachtplanten: allerlei planten; zelf verzameld op fluitenkruid, paardenbloem, look zonder look en kool
Een koekoeksbij; gastheren: Andrena nitida, A. carantonica en waarschijnlijk A. nigroaenea.
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtjes
Mannetjes
http://www.tierundnatur.de
 
Habitat: allerlei landschapselementen; in stedelijk gebied verzameld in bermen, grasland, randen van en in beplanting.
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--    
Kenmerken gewone wespbij - Nomada flava    
  Vrouwtje 8-12 mm; 12 antenneleden   Mannetje 8-13 mm; 13 antenneleden
Kop Kop grotendeels zwart; rood (roodgeel) zijn: genae (wangen), kaken, labrum, clypeus, een rand langs de ogen, antenne, een kleine vlek vlak boven de clypeus.   Kop grotendeels zwart, met geel gekleurde
delen: genae, kaken, labrum, clypeus en
de binnenoogrand tot aan de antenne-inplant.
Antenne 3e Antennelid duidelijk langer dan breed en korter dan het 4e lid   Antenne roodachtig, basaal aan de bovenkant
verdonkerd. Scapus vaak geel aan de onderkant.
Beharing Borststuk aan de bovenkant en kop roestgeel
behaard, verder witachtig behaard
  Kop en thorax tamelijk lang, afstaand bruingeel
behaard, kop onder de antenne aanliggend
sneeuwwit behaard.
Borststuk Grotendeels zwart; bruinroodachtig zijn: vlekken op de
mesopleuren, pronotum, calli, scutellum, postscutellum, 4 brede strepen het mesonotum; pronotum met of zonder vlekken.
  Thorax zwart, pronotum vaak met twee kleine, gele vlekken. Calli met een gele of roodachtige rand, soms zwart. Tegulae
roodachtig, soms roodgeel. Scutellum met twee
rode vlekken, die soms aaneengevloeid zijn, maar
bij kleine exemplaren vaak ontbreken.
Achterlijf Basis kleur zwart, maar de gele banden zijn dominant; 1e tergiet vooraan zwart, achteraan rood, gewoonlijk zonder gele vlekken;. 2e - 5e Tergiet met gele banden, die op 2e en 3e tergiet vaak zijn onderbroken.
Vooraan zijn de tergieten vaak zwart, de
achterrand oranjegeel doorschijnend.
  Basiskleur bruinrood, tergieten vooraan zwart, achteraan rood, soms met twee gele vlekken. 2e-6e tergieten met
een brede, gele band, die , op 2e en 3e tergiet vaak is
onderbroken . Achterranden van de tergieten
oranjegeel doorschijnend.
Poten Tibia 3 met enkele licht gekleurde doorntjes.   Femur 2 aan de onderzijde met afstaande beharing, die duidelijk korter is dan de breedte van de femur.
 
Gewone wespbij - Nomada flava (vr) Terug
 
 
Kop grotendeels zwart; rood (roodgeel) zijn: genae (wangen), kaken, labrum, clypeus, een rand langs de ogen, antenne, een kleine vlek vlak boven de clypeus ( de vlek in het midden).
De bruine vlek aan de zijkant van het borststuk en het scutellum ( de 2 bultjes) zijn goed zichtbaar.
Basiskleur zwart, maar de gele banden zijn dominant; 1e tergiet vooraan zwart, achteraan rood, gewoonlijk zonder gele vlekken; 2e - 5e Tergiet met gele banden, die op 2e en 3e tergiet vaak zijn onderbroken. Vooraan zijn de tergieten vaak zwart, de achterrand oranjegeel doorschijnend.
 
Gewone wespbij - Nomada flava (vr) Terug
 
Gewone wespbij - Nomada flava (vr) - (FotoCor Zonneveld http://www.corzonneveld.nl) - Terug
 
Gewone wespbij - Nomada flava (vr)- (fot Cor Zonneveld http://www.corzonneveld.nl) Terug
Goed zichtbaar zijn: de 4 bruinrode strepen op het broststuk; scutellum (de twee bruinrode bultjes);de randen rondom het facetoog  
 
Gewone wespbij - Nomada flava (m) Terug
De gele rand van de gallus (tussen de vleugbasis en de voorpoten) is goed zichtbaar. Scroll voor alle mannetjes
 
Gewone wespbij - Nomada flava (m) Terug
Op deze foto is vooral de beharing goed zichtbaar  
 
Gewone wespbij - Nomada flava (m) Terug
 
Gewone wespbij - Nomada flava (m) Terug
Vooral de beharing is hier goed zichtbaar  
 
Gewone wespbij - Nomada flava (m) Terug
De gele rand van de gallus (schuin onder de vleugbasis) is goed zichtbaar  
 
Gewone wespbij - Nomada flava (m) Terug
 
Witvlekzandbij - Andrena nitida Terug
 
Meidoornzandbij - Andrena carantonica Terug
 
Zwartbronzen zandbij - Andrena nigroaenea Terug