Bleekvlekwespbij
Nomada alboguttata
Lengte: vr 7-10 mm; m 7-10 mm
Vrij algemeen; buiten de kustprovincies met uitzondering van Zeeland zeldzaam.
Drachtplanten: allerlei planten; zelf verzameld op paardenbloem
Een koekoeksbij; gastheren zijn: Andrena barbilabris en waarschijnlijk ook A. ventralis.
Volledige tekst
Foto's:
Vrouwtjes
Mannetjes
www.tierundnatur
 
 
Habitat: in stedelijk gebied in schraal grasland en in bermen verzameld (Ede, Hilversum).
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--    
Kenmerken bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata
Vrouwtje - 7-10 mm; 12 antenneleden Mannetje - 7-10 mm; 13 antenneleden
Kop Grotendeels zwart, bruinrood gekleurd zijn: kaken, labrum, clypeus, tussen clypeus en facetoog en een rand langs het oog die ook de puntogen gedeeltelijk kunnen insluiten. Grotendeels zwart en dicht en matig grof gepunteerd; licht geel(achtig) gekleurd zijn: kaken, labrum, bovenste helft van de clypeus, een vlek onderste deel naast de facetogen die naar de antenne inplant sterk is versmald en toegespitst.
Antenne Bruinrood, scapus aan de bovenkant
vaak zwart gevlekt.
bruinrood, aan de bovenkant gedeeltelijk zwart; scapus zwart.
Beharing Bovenkant kop en borststuk roodgrijsachtig behaard, zijkant borststuk grauwwit behaard. Kop behaard; de voorkant (gezicht) dicht zilverwit behaard;borststuk relatief lang behaard.
Borststuk Basiskleur zwart, bruinrood gekleurd of gevlekt zijn: pronotum, calli, tegulae, scutellum; bovenkant borststuk met vier, soms onderbroken bruinrode strepen die soms ook ontbreken. Mesonotum en scutellum zeer dicht, vrij grof gepuncteerd. vrijwel volledig zwart; dicht en vrij grof gepuncteerd; tegulae
bruinrood, zelden deels geelachtig, calli met een geelachtige of
bruinrode rand.
Achterlijf Basiskleur bruinrood; tergieten vooraan fijn en dicht gepuncteerd, achterranden van de tergieten breed, glad en glanzend; 1e tergiet vooraan zwart; 2e-3e tergiet opzij met geelwitte vlekken, het 4e met langwerpige vlekken of een onderbroken band, het 5e alleen met een middenvlek. Basiskleur bruinrood, de tergieten vooraan donkerder. 2e -3e tergiet met grote en 4e-5e tergiet met kleine geelwitte zijvlekken; het 6e tergiet met een middenvlek. De achterrand van het 7e tergiet afgerond of licht ingesneden.
Poten Poten bruinrood, femora meestal gedeeltelijk zwart; tibia 3 aan de top met 4 tot 6 lange, zwarte, doorntjes.
Bruinrood; femur en tibia 1 en 2 zwart gevlekt; femur 3 zwart en met een bruinrode streep aan de voorkant; femur 1 met lange beharing aan de onderkant
 
Bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata Terug
Kop grotendeels zwart, bruinrood gekleurd zijn: kaken, labrum, clypeus, tussen clypeus en facetoog en een rand langs het oog die ook de puntogen gedeeldtelijk kunnen insluiten.
Antennen: bruinrood, scapus aan de bovenkant vaak zwart gevlekt.
Basiskleur borststuk zwart, bruinrood gekleurd of gevlekt zijn: pronotum, calli, tegulae, scutellum; bovenkant borststuk met vier, soms onderbroken bruinrode strepen die soms ook ontbreken. Mesonotum en scutellum zeer dicht, vrij grof gepuncteerd.
Basiskleur bruinrood; tergieten vooraan fijn en dicht gepuncteerd, achterranden van de tergieten breed, glad en glanzend; 1e tergiet vooraan zwart; 2e-3e tergiet opzij met geelwitte vlekken, het 4e met langwerpige vlekken of een onderbroken band, het 5e alleen met een middenvlek.
 
Bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata (vr)(foto http://www.corzonneveld.nl)
Terug
 
Bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata (vr) Terug
 
Bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata (m)- Terug
 
Bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata (m)- Terug
 
Bleekvlekwespbij - Nomada alboguttata (m) - (foto http://tinyurl.com/6qm5ced
Terug
 
Witbaardzandbij:- Andrena barbilabris   Terug
 
Roodbuikje - Andrena ventralis (vr) (Foto www.corzonneveld.nl) Terug