Gewone smaragdgroefbij
Lasioglossum leucopus
Bijen met duidelijke metaalglans op kop en borststuk.
Lengte: vr 5 mm; m 5 mm.
waarschijnlijk vrij algemeen.
Drachtplanten: uiteenlopende drachtpalnten
Koekoeksbij: Bloedbij (Sphecodes geoffrellus)
Volledige tekst
Foto's
Vrouwtje
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
-----
Vrouwtje: kop en borststuk, metaalgroen; achterlijf zwart - bruinachtig; lengte 5 mm.
Mannetje: kop en borststuk met messingachtige glans; achterlijf donker en vaak met een zwakke metaalglans lengte 5 mm.
Vliegperiode: april-augustus
Nesten en milieu: in de grond; foerageert onder meer langs randen van stedelijke beplantingen en bermen; onder meer in Ede, Rotterdam en Groningen.
Bloembezoek: eigen waarnemingen (determinatie Hans Wiering 1999) op zandblauwtje, gewoon biggenkruid, grote bevernel, muursla en akkerkers. Volgens Westricht (1989) ook op: voorjaarsganzerik.
Voorkomen in Nederland: waarschijnlijk vrij algemeen.
Koekoeksbijen: Bloedbij (Sphecodes geoffrellus)
Fragment samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: Buiten het feit dat het vrouwtje grondnesten graaft, is de biologie, net als bij de andere soorten uit de L. leucopus-groep, niet of nauwelijks bestudeerd. L. leucopus is vermoedelijk een solitair levende, polylectische soort. Het vliegtijddiagram duidt echter op een mogelijke werkstergeneratie in het voorjaar. Als koekoeksbij komt Sphecodes geoffrellus in aanmerking en Vegter (1993) noemt ook S. longulus. Meer onderzoek, ook naar de nestplaatskeuze is gewenst. (Bron: onderstaande link nederlandsesoorten)
- -
Gewone smaragdgroefbij - Lasioglossum leucopus Terug