Nestplaatsen in stengels en dood hout
Bovengrondse plantaardige nestplaatsen voor wilde bijen
Veel kleine bijen nestelen in holle, afgestorven stengels van kruidachtige planten (bijv. riet), in afgestorven holle ranken van braam en ook in holle takken van andere struiken. Daarom mag niet alles te netjes worden beheerd of onderhouden. Door te veel netheid verdwijnen de bijen en andere insecten. Daardoor ook weer de vogels die van deze insecten leven.
 
Stengel gewone berenklauw Rietsigaar voor rietsigaar maskerbij -
 
Omgewaaide bomen - Het zal nog jaren duren voordat deze beuk nestgelegenheid zal bieden aan wilde bijen. Het dode hout moet eerst worden aangetast door keverlarven. Als de larven zijn verpopt en de kevers daarna uitgevlogen kunnen deze gangen worden gebruik als nestgelegenheid.
 
Boomstammen - De voor en achterkant van een boomstam in een natuurpark - hier nestelen behangersbijen en metselbijen (Piet Wiedijkpark 2015)
 
In woonwijken kan dit ook; onveilige bomen hoeven vaak niet gerooid te worden en er kan worden volstaan met het verwijderen van de kroon. (Amstelveen ca. 1995)
 
Snoeiplekken - Gaatjes in vlierstobben voor bijen
 
Houtstapels - Deze zijn vaak niet speciaal voor de wilde bijen gemaakt, maar de gewone sachembij en andere wilde bijen nestelde hier wel. (Maasland 1995)
 
Een gelijksoortig idee in de natuurtuin van Den Andel ( 1997)