Voorbeelden van bijen
Deze pagina is bedoeld om een globaal idee te geven van de verscheidenheid van bijen in Nederland. Het getal bij de foto's tussen () geeft aan hoeveel soorten er in Nederland zijn geregistreerd. Deze soorten kunnen heel veel op elkaar lijken, maar ook sterk verschillen.
 
Bijen die je bijna overal ziet
Honingbijen (1): kan ook zeer donker gekleurd zijn.Verschillende rassen komen voor.
 
Hommels (29): meestal sterk behaarde en levendig gekleurde bijen.
 
Bijen met een hommelachtig(e) postuur of beharing
Sachembijen (8): hommelachtige bijen, vrouwtje met een zeer lange tong, mannetje met een geel/ geelachtig gezicht.
 
Zandbijen (74): zandbijen verschillen enorm in hun beharing.
 
Metselbijen (20). Enkele metselbijen hebben een hommelachtige postuur of beharing
 
 
Houtbijen (1). De blauwzwarte houtbij is vaak veel groter dan hommels.
 
Zandbijen en bijen die daar min of meer op lijken
Zandbijen (74): dit geslacht telt de meeste soorten. Drie voorbeelden worden gegeven.
 
 
 
Groefbijen (53): groefbijen lijken veel op zandbijen. De vrouwtjes zijn van alle andere geslachten te onderscheiden door een klein lengtegroefje in de punt van het achterlijf.
Roodpotige groefbij (vr)
 
Dikpootbijen (4): lijken veel op zandbijen
Klokjesdikpoot: vrouwtjes vliegen gewoonlijk op klokjes (campanula)
Klokjesdikpoot op ruig klokje
 
Kattenstaartdikpoot: vliegt alleen op kattenstaart
 
Zijdebijen (9): hebben vaak viltige haarbanden.
 
Puimvoetbij (1): met een opvallende beharing aan de achterpoten of met een zeer grote hoeveelheid stuifmeel aan hun achterpoten.
 
Slobkousbijen (2): vliegen voornamelijk op en bij grote wederik.
 
 
Bijen met opvallende gele of rode patronen op borststuk en/of achterlijf of achterlijf geheel of gedeeltelijk rood.
Wolbijen (4):
 
 
Wespbijen (48):
 
Een van de wespbijen met een rood en zwak geelgevlekt achterlijf, lijkt op een bloedbij
 
Bloedbijen (20): hebben meestal een rood achterlijf.
 
Ereprijszandbij: heeft een gedeeltelijk rood achterlijf.
 
Bijen met een buikschuier: verzamelharen (scopa) aan de onderkant van het achterlijf
Behangersbijen (15).
 
Tronkenbijen (1)
 
Tronkenbij (m)
 
Klokjesbijen (4): vliegen in hoofdzaak op klokjes (Campanula).
 
Kleine bijen die grotendeels zwart zijn
Maskerbijen (25): kale bijen met gele delen op hun gezicht en vaak kleine gele vlekken op hun poten (25)
vrouwtjes hebben meestal 2 vlekken; mannetje rechts met geel gezicht .
 
Bijen met een kegelvormig achterlijf
Kegelbijen (9): parasiteren bij behangersbijen. Foto: gewone kegelbij (vr)
 
Bijen met opvallend lange antenne
Langhoornbijen (2).