Schorzijdebij
Coetes halophilus
Bijen met haarbandjes 1e tergiet onderbroken; borststuk roodbruin behaard.
Lengte: vr & m 11-14 mm.
Algemeen in Zeeland en op de Waddeneilanden.
Drachtplanten: gespecialiseerd op zeeaster.
Koekoeksbijen: Schorviltbij - (Epeolus tarsalis)
Voedige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Schorzijdebij op aster
Op akkermelkdistel
Nestplaatsen op Vlieland
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Bijen met haarbandjes 1e tergiet onderbroken; borststuk roodbruin behaard; 1e tergiet glanzend en dicht gepuncteerd; 11-14 mm.. Lijkt sterk op heidezijdebij en op klimopzijde bij. Voor onderscheid met andere soorten zie tabel.
Vliegperiode: begin augustus tot eind september.
Habitat: schor en kweldergebieden,( langs kanalen, zeehavens, groene stranden eigen waarnemingen).
Nesten: De schorzijdebij nestelt in groepen op zandige plekken 'van duinen, dijken of greppels. op de nestplaatsen liggen de nesthoetjes vaak met vele duizenden bij elkaar en het aantal nesten per vierkante meter kan oplopen tot zo'n 560.
Bloembezoek: zeeaster; vliegt ook geregeld op akkermelkdistel, maar aeen op deze plant voor in de buurt van zeeaster voorkomt. Dat is onder meer het geval het westelijk gedeelte van Vlieland, bij de Mok op Texel en langs de nieuwe waterweg.
Voorkomen in Nederland: Algemeen in Zeeland en op de Waddeneilanden; elders langs de kust zeldzaam.
Samenvatting Peeters, T.M.J., Raemakers, I. P., Smit, Jan: De schorzijdebij is moeilijk te onderscheiden van Coetes succinctus en C. hederae. Ze is in 1943 voor het eerst beschreven van exemplaren uit voormalig natuurgebied 'De Beer' (nu Europoort) en Zeeburg bij Amsterdam. Gezien de Europese verspreiding draagt Nederland een internationale verantwoordelijkheid voor deze soort. De soort komt in Nederland voor in de noordelijke en de zuidwestelijke schorgebieden waar grote aantaen zulte of zeeaster Aster tripolium groeien. De schorzijdebij nestelt in groepen op zandige plekken 'van duinen, dijken of greppels. In ons land zijn de nes­ ten ook éénmaal tussen de keien van een oprit tegen een dijk aangetroffen (Lefeber 1979). De koekoeksbij is Epeolus tarsalis (ssp. rozenburgensis). Guichard (1974) noemt voor Engeland E. variegatus als broedparasiet. Meer informatie over de levenswijze geeft Van Lith (1937).
Meer informatie
 
Schorzijdebij vrouwtje - Terug
 
Schorzijdebij mannetje
 
Schorzijdebij Terug
 
Schorzijdebij - Terug
 
Schorzijdebij op zeeaster zonder straalbloemen - Terug
 
Fotografische impresie van schorebij op akkermelkdistel Terug
 
Schorzijdebij vrouwtje Terug
 
Schorzijdebij vrouwtje Terug
 
Schorzijdebij vrouwtje Terug
 
Schorzijdebij vrouwtje Terug
 
Schorzijdebij vrouwtje Terug
 
Schorzijdebij vrouwtje Terug
 
Schorzijdebij vrouwtje Terug
 
Schorzijdebij mannetje Terug
 
Schorzijdebij mannetje Terug
 
Schorzijdebij mannetje Terug
 
 
Op en langs het pad komen een paar duizend nesten voor van de schorzijdebij
(Vlieland, 2015achter de Kroonpolders)
 
Een gedeelde van het pad met nesten van de schorzijdebij
 
Schorzijdebij (vr) zweeft bij het nest (de donkere plek links onder)
 
Vrouwtje geland bij de nestlocatie
Vrouwtje en nest (links onder)
 
Vrouwtje gaat naar binnen
 
Een ander vrouwtje met veel stuifmeel aan de poten
 
Schorviltbij Terug