Overblijvende ossentong Pentaglottis sempervirens
Ruwbladigenfamilie - Boraginaceae
Bijenplant, hommelplant, drachtplant, (vlinderplant).
Een overblijvende (vaste) plant.
Bloeiperiode: april-oktober.
Bloem: blauw; bloeiwijze een schicht.
Blad: rozetbladeren langwerpig tot eirond, spits toegelopen en lange gesteeld; de stengelbladeren in de onderste helft gesteeld in de bovenste zittend (ongesteeld).
Vrucht: zie bij familie.
Plant: zeer ruw behaard.
Hoogte: 0,4-1,0 m.
Opmerking: heeft een dikke penwortel die langer wordt dan 0,6 m; de plant is vanaf de voet meestal sterk vertakt met overhangende stengels.
 
 
Milieu: vochtige tot vochthoudende (matig)voedselrijke bodems; op stinzen en in randen van beplantingen in openbaar groen; zon-halfschaduw.
Herkomst en verspreiding in Nederland: Zuid- en West-Europa; in Nederland aanvankelijk als stinzenplant; nu ook in allerlei tuinen en vaak verwilderd; een inburgerde plant; komt zeer waarschijnlijk in alle steden en grotere plaatsen voor. Een invasieve soort
Toepassing: tuinen, tegel- en geveltuinen, boomspiegels, beplantingen
Beheer: in openbaar groen buiten het groeiseizoen maaien; in tuinen eventueel reguleren. Opmerking: sterk reproductief; in tuinen soms een lastig onkruid; indien ongewenst de tot ca. 60 cm lange penwortel zo diep mogelijk uitsteken. De bloemstelen zijn op te voedselrijke gronden relatief slap en vallen om bij volgroeide planten.
Wilde solitaire bijen:
  Tweekleurige zandbij Andrena bicolor  
  Vosje Andrena fulva  
  Rosse metselbij Osmia bicornis  
  Gewone sachembij Anthophora plumipes  
  Groefbijen Lasioglossum  
Dracht: nectar en stuifmeel. Indicatie voor dracht: code 5 (vooral in de omgeving van bijenvolken)
 
Bloeiwijze terug
 
 
 
Plant met detail ruwe van beharing die lichte irritatie van de huid kan veroorzaken terug
 
Groenblijvende ossentong groeit gemakkelijk in speetem tegem muren twee cm ruimte tussen de muur en de tegels is voldoende voor deze plant. terug
 
Plant met detail ruwe van beharing die lichte irritatie van de huid kan veroorzaken terug
 
 
Een zoomvegetatie met overblijvende ossentong en wittedovenetel- -- terug
 
Een afscheidinsstrook terug
 
Vosje terug
 
Vosje terug
 
Vosje terug
 
Tweekleurige zandbij terug
 
Tweekleurige zandbij terug
 
Rosse metselbij terug
 
Rosse metselbij terug
 
Rosse metselbij terug
 
Steenhommel terug
 
Akkerhommel terug
 
Akkerhommel terug
 
Akkerhommel terug
 
Akkerhommel terug
 
Honingbij terug
 
Honingbij terug