Pionierplanten, akkerplanten, akkers en akkerranden
Pioniervegetaties bestaan meestal uit een- en tweejarige soorten die vaak samen groeien met overblijvende ruderale (ruige) soorten. Ze ontwikkelen zich als eerste op een kale, net drooggevallen, opgespoten bodem of in een onbegroeid verstoord milieu. Gewoonlijk hebben deze vegetaties een kortstondig bestaan en worden ze vrij snel vervangen door vegetaties waarin overjarige en/of houtige soorten domineren. Voor zeekraal geldt een uitzondering zolang deze plant dagelijks onder invloed staat van eb en vloed
Een permanent natuurlijk milieu voor zeekraal bij eb in de Waddenzee
 
  Ruderale milieus Kuststrook Open, natte bodems
         
  Akkerplanten Akkers en Akkerranden Zaaien en tabellen