Wilde bijen in Friesland
Op deze pagina worden wilde bijen genoemd die na 1980 in Friesland zijn waargenomen.
Verantwoording
Peeters T.M.J. et al. 2012. De Nederlandse bijen. Naturalis Biodiversity center. Leiden. 544 pp.
Eigen waarnemingen