Naar startpag. Ned.bijen
Bijen in Friesland
Factoren die het voorkomen van bijen bepalen
Terug naar startpagina  
Behangersbijen  
Distelbehangersbij  
Gewone behangersbij Tb
Grote bladsnijder  
Kustbehangersbij  
Lapse behangersbij  
Ruige behangersbij (T)
Tuinbladsnijder Tb
Zilverfluitje (T)
Bloedbijen T
Bosbloedbij  
Brede dwergbloedbij  
Dikkopbloedbij (T)
Gewone dwergbloedbij T
Glanzende dwergbloedbij (T)
Grote bloedbij  
Grote spitstandbloedbij  
Kleine spitstandbloedbij  
Kortsnuitbloedbij  
Pantserbloedbij  
Rimpelkruinbloedbij  
Schoffelbloedbij  
Wafelbloedbij  
Dikpootbijen  
Klaverdikpoot (T)
Klokjesdikpoot T
Groefbijen (Halictus)  
Heidebronsgroefbij  
Parkbronsgroefbij T
Roodpotige groefbij T
Groefbijen Lasioglossum  
Berijpte geurgroefbij  
Biggenkruidgroefbij T
Bosgoefbij  
Fijngestippelde groefbij  
Gewone geurgroefbij  
Gewone franjegroefbij T
Gewone smaragdgroefbij T
Glanzende bandgroefbij T
Langkopsmaragdgroefbij T
Matte bandgroefbij T
Slanke groefbij  
Viltige groefbij  
Hommels  
4kleurige.koekoekshommel T
Aardhommel T
Akkerhommel T
Boloog  
Boomhommel T
Boomkoekoekshommel  
Gewone koekoekshommel T
Grashommel  
Grote aardhommel  
Grote koekoekshommel  
Heidehommel  
Lichte koekoekshommel*  
Moshommel  
Steenhommel T
Tuinhommel  
2-kleurige koekoekshom  
Veldhommel T
Weidehommel T
Wilgenhommel  
Zandhommel  
Kegelbijen  
Duinkegelbij8 (T)
Gewone kelgelbij T
Kleine harsbijen  
Kleine harsbij (T)
Klokjesbijen  
Grote klokjesbij T
Maskerbijen  
Gewone maskerbij Tb
Poldermaskerbij Tb
Weidemaskerbij Tb
Kortspriet maskerbij (T)
Resedamaskerbij Tb
Rietmaskerbij  
Rinks maskerbij  
Tuinmaskerbij Tb
Metselbijen  
Blauwe metselbij Tb
Bosmetselbij  
Geelgespoorde hout-  
Gehoornde metselbij Tb
Kauwende metselbij  
Gehoornde metselbij Tb
Waddenmetselbij  
Pluimvoetbijen  
Pluimvoetbij (T)
Roetbijen  
Grote roetbij  
Kleine roetbij (T)
Rouwbijen  
Bruine rouwbij Tb
Sachembijen  
Andoornbij T
Gewone sachembij Tb
Slobkouusbijen  
Gewone slobkousbij T
Tronkenbijen  
Tronkenbij Tb
Tubebijen  
Geelgerande tubebij T
Viltbijen  
Bonte viltbij  
Gewone viltbij  
Heideviltbij  
Wespbijen T
Bleekvlekwespbij  
Bonte wespbij  
Bruinsprietwespbij  
Donkere wespbij  
Geelschouder wespbij  
Geeltipje T
Gewone dubbeltand  
Geelzwarte wespbij T
Gewone kleine wespbij T
Gewone wespbij T
Heidewespbij  
Kortsprietwespbij  
Roodharige wespbij  
Roodsprietwespbij  
Roodzwarte dubbeltand T
Signaalwespbij  
Smalbandwespbij T
Stomptandwespbij  
Tweekleurige wespbij  
Vroege wespbij  
Wolbijen  
Grote wolbij T
Zandbijen  
Asbij T
Bosbesbij  
Breedband groefbij  
Donkere wilgenzandbij  
Geelstaartklaverzandbij  
Geriemde zandbij  
Gewone rozenzandbij  
Goudpootzandbij T
Grasbij T
Grijze rimpelrug T
Grijze rimpelrug (T)
Grijze zandbij (T)
Heide zandbij  
Kruiskruidzandbij T
Meidoornzandbij T
Roodbuikje  
Roodgatje T
Roodscheenzandbij  
Sporkehoutzandbij  
Tweekleurige zandbij T
Variabele zandbij  
Viltvlekzandbij T
Vosje T
Vroege zandbij (T)
Weidebij  
Witbaardzandbij T
Witkopdwergzandbij T
Zilveren zandbij  
Zwartbronzen zandbij T
Zwart-rosse zandbij  
Zijdebijen  
Donkere zijdebij  
Duinzijdebij  
Grote zijdebij (T)
Heidezijdebij  
Schorzijdebij  
Wormkruidbij T