Planten die worden bezocht door
Bezoekt voornamelijk gewone rolklaver
 
Graslandplanten en planten van grazige begroeiingen
 
Dwergheesters inheems