Zandbijen Andrena
Zandbijen zijn in het algemeen matig tot dicht behaarde bijen van ca. 6 tot 16 mm lang. Het uitwendige skelet is meestal donker gekleurd (meestal zwart of donker bruinachtig), bij sommige soorten ten dele rood of met een metaalglans.
In Nederland zijn ca. 75 soorten zandbijen waargenomen. Ca. 50% hiervan is (zeer) zeldzaam, uitgestorven of ooit een enkele keer waargenomen.
Levenswijze
Voor het broed graven zandbijen zelf hun nesten. Meeslal in zandige grond, maar ook wel in zwaardere lemige en kleiige bodem. Ze nesten het meest in kale bodem, maar er zijn ook soorten die hun nest op kleine openstukjs grond in de vegetatie nestelen.
Vliegtijd en bloembzoek - De eerste zandbijen vliegen vanaf eind februari-beging maart. De zeer vroege voorjaarssoorten vliegen voornamelijk op wilg.Soorten in later in de zomer beginnen te vliegen kunnen in de tweede helft van september nog worden aangetroffen. Deze bijen zijn gebonden aan laatbloeiende planten Heidezandbij aan struikhei. Een aantal soorten vliegen in twee gereaties per jaar. Voor het broed graven zandbijen zelf hun nesten. Zandbijen vliegen op allerlei planten c a 30 soorten zijn gespecialiseerd op enekel [planten, of eenaantal planten van een of meer families.
 
Zowel de tergieten (bovende segment platen *), als de sternieten (onderste segmentplaten) kunnen op het eind dichte haarbandjes hebben.
Het borststuk is meestal dicht behaard; het achterlijf kan zeer dicht behaard zijn, maar ook vrijwel kaal. De beharing is vaak gekleurd (wit, zwart, bruinachtig, minder geelachtig), deze kleuren verbleken snel.
De voorvleugel heeft 3 submarginale cellen(1-3). De 1e cel is duidelijk groter dan de 3e en de 2e is kleiner dan de 3e. De basale ader (b.a.) is zwak gebogen.
De wijfjes hebben op het 5e rugsegment een dichte rij haren die fimbria wordt genoemd.
De achterpoten van het vrouwtje zijn dicht behaard: met gekromde haren aan de dijring(flocus) ) en een dichte lange beharing om hun poten (scopa). Zowel met deals met de scopus wordt stuifmeel verzameld.
Fimbria bij roodgatje