Gewone dwergzandbij
Andrena minutula
Kleine zwarte, dun behaarde bijen; 2 en 3e segment met witte haarbanden opzij.
Lengte: vr & m 5-7 mm.
Buiten de zeeklei- en laagveen gevieden vrij algemeen.
Drachtplanten: allerlei planten
Koekoeksbijen: Nomada flavoguttata
(Gewone kleine wespbij)
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Mannetje
Plaat
Vrouwtjes
Vrouwtjes op Zeeraket
 
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje:1e segment achterlijf mat (bijna dof); fijn gerimpeld, soms fijn gepuncteerd; mesonotum mat/dof, punctering dicht en regelmatig; fimbria lichtbruinachtig; lLengte 6-7 mm
Mannetje:1e achterlijfssegment fijn gerimpeld; mesonotum dicht en regelmatig gepuncteerd; 3e vlaglid antenne breder dan lang; lengte 5-7 mm.
Vliegperiode: maart-eind augustus; vliegt in twee generaties per jaar.
Habitat: foerageert onder meer in randen van bossen en beplantingen, berm en kleinschalige graslanden, stadstuinen en ruigten.
Nesten en milieu: graaft nesten in lichte zandige bodems.
Bloembezoek: vliegt op vele tientallen drachtplanten
  Kruidachtige planten: bermooievaarsbek, bosaardbei, braam, fluitenkruid, gewone berenklauw, gewone ereprijs, gewoon duizendblad, grijskruid, herik, klein hoefblad, klein streepzaad, paardenbloem, peen, scherpe boterbloem, speenkruid, zevenblad, zwarte mosterd
  Houtige planten:boswilg, spaanse aak.
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei- en laagveen gebieden vrij algemeen in het grootste deel van Nederland.
Koekoeksbijen: Nomada flavoguttata
Glimmende dwergzandbij - Andrena minutuloides
Deze bij is moeilijk van de gewone dwergzandbij te onderscheiden. Het lukt het beste als beide soorten als collectiemateriaal beschikbaar zijn.
Kenmerken als van de dwergzandbij. Verder: mesonotum matig glanzend; punctering duidelijk en iets onregelmatig; witte haarbanden opzij van het 2e en 3e segment zwak ontwikkeld; zijn alleen van de zijkant goed te zien.
 
Gewone dwergzandbij - Andrena minutula Terug
 
 
 
Gewone dwergzandbij (vr) Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op veronica armena Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op Veronica surculosa Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op zeeraket Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op zeeraket Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op zeeraket Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op zeeraket Terug
 
Gewone dwergzandbij (vr) op zeeraket Terug
 
Gewone dwergzandbij - Andrena minutula (m) Terug
 
Gewone kleine wespbij - Nomada flavoguttata - Terug