Grijze rimpelrug
Andrena tibialis
Bijen met een bruinachtig behaard borststuk; middenveld grof gerimpeld. Verwisseling is alleen mogelijk met de zeldzame A. bimaculata.
Lengte: vr 13-14 mm; m 12-14 mm.
Vrij algemeen.
Drachtplanten: op allerlei planten
Koekoeksbijen: Nomada fulvicomis (Roodsprietwespbij) en N. goodeniana (Smalbandwespbij)
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Vrouwtje
Mannetje
Middenveld, scopa fimbria
Bijen op esdoorn
Bijen op Arabis
Bijen op paardenbloem
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
Vrouwtje: fimbria zeer donker tot zwart; achterschenen doorschijnend, scopa roodgeel; voorkant kop en onderzijde borststuk witachtig/vuilwit behaard; achterlijf dun en lang witachtig behaard; jonge exemplaren ogenschijnlijk met haardbanden op het eind van de rugsegmenten; lengte 13-14 mm.
Mannetje: kop donker behaard, gedeeltelijk bruingeel behaard; achterschenen geelbruin behaard; poten gedeeltelijk geelachtig doorschijnend; achterlijk tamelijk dicht geelbruin behaard; lengte 12-14 mm.
Vliegperiode: eind maart - eind mei (begin juni).
Habitat: bosranden, zandgroeven, bermen, parken, stedelijke beplantingen,stadstuinen .
Nesten: in de grond.
Bloembezoek: Het aantal plantensoorten is vermoedelijk aanzienlijk groter dan hier wordt opgegeven.
  Kruidachtige planten:Arabis procurrens, klein hoefblad, paardenbloem, stinkende gouwe, zevenblad, speenkruid.
  Houtige planten: boswilg, tataarse esdoorn, zoete kers
Voorkomen in Nederland: vrij algemeen, in het grootste deel van het land.
Koekoeksbijen: Nomada fulvicomis en N. goodeniana.
Beheer: tijdens de vlieg periode kan beter niet worden gemaaid.
Fragment samenvatting Raemakers, I. P., Peeters, T.M.J., Smit, Jan: De over het algemeen in kleine aantallen vliegende soort kan overal in Nederland worden aangetroffen. Zij stelt weinig eisen aan haar vlieg- en nestplaatsen en ontbreekt dan ook niet in de stedelijke omgeving. De soort is als univoltien te beschouwen. Weliswaar zijn er zowel uit Nederland als uit onze buurlanden enkele zomerdieren bekend, maar dit zijn altijd afzonderlijke exemplaren. In ons land betreft het alleen enkele mannetjes, waarbij nog eens goed moet worden bekeken of er geen sprake is van verwisseling met A. bimaculata.
 
Grijze rimpelrug - Andrena tibialis (vr) (Foto Thijs de Graaf http://www.tuin-thijs.com) - Terug
 
Grijze rimpelrug - Andrena tibialis (vr) (FotoThijs de Graaf http://www.tuin-thijs.com) Terug
 
Fimbria en scopa van Andrena tibialis (vr) Terug
 

Middenveld

 
Grijze rimpelrug op Acer tataricum - Terug
 
Grijze rimpelrug op Acer tataricum Terug
 
Grijze rimpelrug op Acer tataricum Terug
 
Grijze rimpelrug op Arabis Arabis procurrens Terug
 
Grijze rimpelrug op Arabis Arabis procurrens - Terug
 
Grijze rimpelrug op Arabis Arabis procurrens Terug
 
Grijze rimpelrug op paardenbloem (m) - Terug
 
Grijze rimpelrug op paardenbloem (m) - Terug
 
Grijze rimpelrug op paardenbloem (vr) Terug
 
Roodsprietwespbij Nomada fulvicornis (vr)- (beschikbaar gesteld door Henk Wallays - http://tinyurl.com/7ptc4m9) Terug
 
Smallbandwespbij - Nomada goodeniana Terug